De eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog


Om inzicht te krijgen in veranderingen in het eetgedrag van de Nederlander is het belangrijk te weten wat de Nederlander te besteden had, wat hij daarvan kocht en at en hoe zich dat ontwikkelde.

 

In de laatste jaren van de Tweede Wereldoorlog werkten een kwart miljoen Nederlanders in Duitsland. Dit zorgde voor een groot tekort aan personeel in Nederland en hierdoor moesten duizenden bedrijven in Nederland sluiten.

Tijdens de oorlog waren er veel steden in Nederland gebombardeerd. Waardoor er veel infrastructuur verloren was gegaan. Ook veel huizen en (fabrieks-)gebouwen waren vernietigd. Na de oorlog in 1945 was Nederland totaal ontwricht. De oorlogsschade was groot en het nationaal inkomen was flink gedaald. Mensen hadden weinig te besteden. Ook was er een groot tekort op de handelsbalans. Na de Tweede Wereldoorlog moest Nederland opnieuw opbouwen.

 

De volgende gebeurtenissen zijn belangrijke ontwikkelingen in Nederland die er voor zorgden dat Nederland op de langere termijn een welvarend land kon blijven. Dit zou van grote invloed zijn op de ontwikkeling van het voedselpatroon van de Nederlander.

 

 

Marshallhulp

Bij het economisch herstel na de Tweede Wereldoorlog was de Marshallhulp, die aangeboden werd door de Amerikanen, van groot belang. Door deze maatregel kwam er weer economische groei en ging het in de jaren vijftig beter met Nederland. De welvaart steeg. Het aantal werklozen bleef dalen en de lonen bleven stijgen. Het gevolg hiervan was een economische groei in Nederland en daarmee een welvaartsgroei. De economische groei is goed te zien in de grafiek van het CBS hier onder. Hierin is de economische groei uitgedrukt in procentuele volumemutaties ten opzichte van een jaar eerder. Je ziet steeds weer een toename van de groei. Nederlanders konden hierdoor luxegoederen aanschaffen zoals wasmachines, de TV en zelfs auto’s.

 

Naamloos

In de grafiek hier onder is af te lezen wat de CAO lonen waren (en het prijspeil van goederen) t.o.v. een jaar eerder. De cijfers tonen een explosieve groei van de lonen tussen 1950 en 1975 met name. De prijzen stegen minder snel, dus de Nederlander had steeds meer te besteden.

Nederland houdt er een loonpolitiek op na die de prijzen en lonen laag moet houden. Na 1959 is de loonpolitiek niet meer vol te houden en in 1964 ontploft de loonontwikkeling waarbij de lonen stijgen met meer dan 16 procent. De welvaart stijgt sterk tot 1975.

Naamloos1

 

Aardgas in Groningen

Op 19 mei 1959 werd door de Nederlandse Aardolie Maatschappij in Slochteren het eerste Groningse gas ontdekt. Een maand later werd het eerste gas gewonnen. Vier jaar later werd de Nederlandse Gasunie opgericht. Deze grote vondst leidde tot een grote belangstelling van buitenlandse oliemaatschappijen. De gasbel was heel erg belangrijk voor de naoorlogse ontwikkeling van Nederland. Het succes van de Nederlandse economie was voor een groot deel gebaseerd op het aardgas uit Groningen. Dit spekte de staatskas.[1]

 

Rotterdamse haven en export

Tijdens de Tweede wereldoorlog werd de haven van Rotterdam kapot gebombardeerd. Na de oorlog werd de haven snel weer opgebouwd en werd deze alsmaar groter. Door de snel groeiende olie overslag en in 1962 mocht Rotterdam zich de grootste haven van de wereld noemen.

Nederland werd een belangrijk doorvoerland. Een groot deel van de goederen was bestemd voor het ‘Wirtschaftswunder’ Duitsland dat via de Rotterdamse haven wordt bevoorraad.

Ook de export van voeding werd belangrijk voor Nederland. Nederland exporteert een groot deel van de geproduceerde voeding. In de periode van 1950 tot 2011 steeg de export van bijvoorbeeld groente van 0,3 miljard naar 7,9 miljard kilogram. Ook de export van fruit, vlees en kaas steeg sterk. In de grafiek hieronder is deze groei goed te zien.

Naamloos2

 

De combinatie van een aantal factoren hebben dus sterk bijgedragen aan de groei van de welvaart in Nederland. Nederland kon na de Tweede Wereldoorlog snel het herstel inzetten dankzij de Marshallhulp. De vondst van het gas in Slochteren versterkte de Nederlandse economische positie verder. Rotterdam werd de grootste haven van de wereld en Nederland ontwikkelde zich tot een sterk exportland van levensmiddelen. Nederland is van een land met tekort aan voedsel, een land met overschotten geworden

 

YOU MIGHT ALSO LIKE

Sustainable
March 19, 2017
Banana Pancakes (vegan)
March 17, 2017
Palmolie
March 11, 2017
Vitamine E
March 08, 2017
Hazelnoot chocopasta
February 24, 2017
Ei
January 12, 2017
Vitamine D
December 19, 2016
Vlees eten in de Vroegmoderne Tijd
December 12, 2016
Miso Hungry
December 03, 2016

3 Comments

sikis izle
Reply 8 mei 2016

Olá e obrigado por este blog é uma verdadeira inspiração ..

sikis izle
Reply 3 mei 2016

ausgezeichneten Artikel.

Stella Schollaardt
Reply 18 februari 2016

Met veel intresse deze site gelezen.X

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *